กำลังแปล : เจ้าแห่งยุทธภัณฑ์

กำหนดลง : 15.30, 03.30

138
1,035
1,167
1,547
127
122
124
170
149