กำลังแปล : ตัวประกอบแรงค์ EX

กำหนดลง : 04.30

959
961
1115
1049
199
187
200
188
197
228