กำลังแปล : ตัวประกอบแรงค์ EX - 32

กำหนดลง : 22.30

139
172
175
186
1516
1429
1466
1453
199
161