กำลังแปล : ตัวประกอบแรงค์ EX 0085

กำหนดลง : -

4
960
962
1117
1049
199
187
200
188
197