กำลังแปล : จ้าวแห่งยุทธภัณฑ์ 1514

กำหนดลง : -

446
1,996
2,797
2,403
2,654
2,689
3,368
2,926
3,162
2,916