กำลังแปล : จ้าวแห่งยุทธภัณฑ์ 1423

กำหนดลง : -

2,618
2,801
3,235
4,001
3,484
3,644
3,538
4,219
3,714
3,720