กำลังแปล-

กำหนดลง : -

* หยุดลงราชันย์เร้นลับ

2,460
2,912
2,861
3,576
3,184
3,345
1,060
1,057