กำลังแปล : จ้าวแห่งยุทธ์ภัณฑ์ 1443

กำหนดลง : -

3,296
7,928
9,780
4,394
3,567
4,185
3,841
4,529
4,113
4,201