กำลังแปล : ตัวประกอบแรงค์ EX 164

กำหนดลง : -

45
938
1170
1151
1269
170
175
185
166
157