กำลังแปล : จ้าวแห่งยุทธภัณฑ์ 1467

กำหนดลง : -

2,054
2,210
2,249
2,964
2,715
2,756
2,852
3,239
3,136
2,948