กำลังแปล : จ้าวแห่งยุทธภัณฑ์ 1329

กำหนดลง : -

1,967
4,073
3,781
3,584
3,435
4,129
3,712
3,761
3,739
4,217