กำลังแปล

กำหนดลง

186
172
1,487
1,511
1,481
1,562
248
241